جستجوگر دامنه آزاد برای شما

پسوند های پر طرفدار

دامنه نامیست که به عنوان آدرس سایت شما شناخته می شود. به عنوان مثال virahost.com قسمت “virahost” در آدرس تحت عنوان نام و “.com” به عنوان پسوند گفته می شود.

111,000 تومان سالیانه
179,000 تومان سالیانه
389,000 تومان سالیانه
210,000 تومان سالیانه
موجود نمی باشد
169,000 تومان سالیانه
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد

+ 99 پسوند جدید دامنه
همین حالا به نام خود ثبت کنید

پسوندثبتتمدیدانتقالدوره ثبتهشدار اولهشدار نهایی
COM111,000 تومان۱۴۹,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
NET179,000 تومان۱۷۹,۰۰۰ تومان۱۷۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
ORG199,000 تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
BIZ219,000 تومان۲۱۹,۰۰۰ تومان۲۱۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
INFO54,500 تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
ASIA199,000 تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
ME222,000 تومان۲۲۲,۰۰۰ تومان۲۲۲,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
CLUB199,000 تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
CO389,000 تومان۳۸۹,۰۰۰ تومان۳۸۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
NAME160,000 تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
ACADEMY477,000 تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
CAFE477,000 تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
CLINIC789,000 تومان۷۸۹,۰۰۰ تومان۷۸۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
TECH819,000 تومان۸۱۹,۰۰۰ تومان۸۱۹,۰۰۰ تومان۱-۱۰ سال۱۵ روز۹۰ روز
طراحی سایت

اگر قصد طراحی سایت خود را دارید، می توانید از مشاوران ویراهاست در این زمینه راهنمایی دریافت کنید.

مدیریت DNS رایگان

به راحتی در هر زمان می توانید DNS ها خود را از طریق پنل مدیریت تغییر دهید.

آدرس ایمیل

می توانید پس از خرید دامنه با تهیه هاست، به راحتی آدرس ایمیل شخصی خود را بسازید.

انتقال آدرس

می توانید آدرس دامنه ی خریداری شده را بر روی آدرس دیگر هدایت کنید.

تمامی حقوق © نزد ویرا هاست محفوظ می باشد.